Phạm Thị Như Trang

Phạm Thị Như Trang
Student K17
BEBEIU17005
Lương Thế Vinh, Đồng Nai, Đồng Nai
 

Phạm Thị Như Trang

BEBEIU17005

Đồng Nai

Trường phổ thông: Lương Thế Vinh, Đồng Nai

Sở thích: Du lịch

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, Kinh thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts