Phạm Trung Kiên

Phạm Trung Kiên
Student K15
BEBEIU15047
THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang
 

Phạm Trung Kiên

BEBEIU15047

An Giang

Trường phổ thông: THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Sở thích: đọc sách

Hướng nghiên cứu: Biomedical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts