Phan Dịu Anh

Phan Dịu Anh
Alumni, Student K14
BEBEIU14007
Xuân Lộc, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế
 

Phan Dịu Anh

BEBEIU14007

Thừa Thiên Huế

Trường phổ thông: Xuân Lộc, Đồng Nai

Sở thích: Du lịch…

Hướng nghiên cứu: Pharmaceutical Engineering

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts