Quách Kim Toàn

Quách Kim Toàn
Alumni, Student K13
BEBEIU13089
THPT Hùng Vương, TP HCM
 

Quách Kim Toàn

BEBEIU13089

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Hùng Vương

Sở thích: chơi thể thao, du lịch

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y Tế

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts