Quách Mai Bội

Quách Mai Bội
Student K15
BEBEIU15050
Chuyên Tiền Giang, Mỹ Tho, Tiền Giang
 

Quách Mai Bội

BEBEIU15050

Mỹ Tho, Tiền Giang

Trường phổ thông: Chuyên Tiền Giang

Sở thích: Thể thao/ Đá Banh

Hướng nghiên cứu: Thiết Bị Y Tế

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Phương Nam

Latest Posts