Tạ Hoàng Nguyên

Tạ Hoàng Nguyên
Student K18
BEBEIU18190
0899312126, TP HCM
 

Tạ Hoàng Nguyên

BEBEIU18190

TP HCM

Trường phổ thông: 0899312126

Sở thích: Bóng đá

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế, Y học Tái tạo, Kinh thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts