TẠ MINH TRÍ

TẠ MINH TRÍ
Student K21
BEBEIU21284
THPT Nguyễn Hữu Huân, Tp. Hồ Chí Minh
 

TẠ MINH TRÍ

BEBEIU21284

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Hữu Huân, Tp. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts