Tạ Thị Thuỳ Linh

Tạ Thị Thuỳ Linh
Student K18
BEBEIU18168
0974519907, Đồng Nai
 

Tạ Thị Thuỳ Linh

BEBEIU18168

Đồng Nai

Trường phổ thông: 0974519907

Sở thích: Sở thích: âm nhạc

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế, Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts