Tăng Lê Quang Minh

Tăng Lê Quang Minh
Student K17
BEBEIU17070
Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang, Mỹ Tho
 

Tăng Lê Quang Minh

BEBEIU17070

Mỹ Tho

Trường phổ thông: Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang

Sở thích: Chụp ảnh

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts