Tất Thục Ân

Tất Thục Ân
Student K17
BEBEIU17044
THPT Thực hành Đại học Sư phạm, SG, TP HCM
 

Tất Thục Ân

BEBEIU17044

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Thực hành Đại học Sư phạm, SG

Sở thích: Đọc sách, xem phim/Vẽ tranh

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật dược, Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts