Thạch Nguyễn Bích Hà

Thạch Nguyễn Bích Hà
Student K15
BEBEIU15052
Trường THPT Số 1 Đức Phổ, Đức Phổ, Quảng Ngãi
 

Thạch Nguyễn Bích Hà

BEBEIU15052

Đức Phổ, Quảng Ngãi

Trường phổ thông: Trường THPT Số 1 Đức Phổ

Sở thích: Thích đi lung tung, thích đọc sách/ Nói nhiều

Hướng nghiên cứu: Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: Mr. Khôn

Latest Posts