THÁI NGUYÊN HẢO

THÁI NGUYÊN HẢO
Student K21
BEBEIU21145
THPT Nguyễn Công Trứ, TP. Hồ Chí Minh
 

THÁI NGUYÊN HẢO

BEBEIU21145

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Công Trứ, TP. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts