Thi Minh Tâm

Thi Minh Tâm
Student K17
BEBEIU17055
THPT Nguyễn Khuyến, SG, TP HCM
 

Thi Minh Tâm

BEBEIU17055

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Khuyến, SG

Sở thích: Chơi cờ tướng

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts