Tô Nguyễn Nhật Minh

Tô Nguyễn Nhật Minh
Alumni, Student K10
BEBEIU10022
Nguyễn Thị Minh Khai,
 

Tô Nguyễn Nhật Minh

BEBEIU10022

Trường phổ thông: Nguyễn Thị Minh Khai

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts