Trần Anh Hiển

Trần Anh Hiển
Alumni, Student K13
BEBEIU13025
THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang
 

Trần Anh Hiển

BEBEIU13025

Nha Trang

Trường phổ thông: THPT Lý Tự Trọng

Sở thích: Chơi

Hướng nghiên cứu: Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts