Trần Đình Chi

Trần Đình Chi
Student K15
BEBEIU15055
THPT Lê Quý Đôn, Tỉnh Bình Định, Quy Nhơn - Bình Định
 

Trần Đình Chi

BEBEIU15055

Quy Nhơn – Bình Định

Trường phổ thông: THPT Lê Quý Đôn, Tỉnh Bình Định

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts