Trần Hải Lý

Trần Hải Lý
Alumni, Student K14
BEBEIU14052
THPT Số 1 Bố Trạch- Quảng Bình., Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
 

Trần Hải Lý

BEBEIU14052

Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Trường phổ thông: THPT Số 1 Bố Trạch- Quảng Bình.

Sở thích: nghe nhạc, xem phim

Hướng nghiên cứu: Pharmaceutical Engineering

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts