Trần Hồng Gia Bảo

Trần Hồng Gia Bảo
Student K16
BEBEIU16126
Woodstock School, India, TP HCM
 

Trần Hồng Gia Bảo

BEBEIU16126

TP HCM

Trường phổ thông: Woodstock School, India

Sở thích: Đá bóng, nghe nhạc, xem phim, đọc sách

Hướng nghiên cứu: Undecided

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Chấn Khôn

Latest Posts