Trần Hồng Hiếu

Trần Hồng Hiếu
Alumni, Student K13
BEBEIU13028
THPT Nguyễn Khuyến, Cần Thơ
 

Trần Hồng Hiếu

BEBEIU13028

Cần Thơ

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Khuyến

Sở thích: Chơi bóng chuyền

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts