Trần Khánh Vinh

Trần Khánh Vinh
Student K17
BEBEIU17009
THPT Gia Định, TP.HCM, TP HCM
 

Trần Khánh Vinh

BEBEIU17009

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Gia Định, TP.HCM

Sở thích: Vẽ, chế tạo

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts