Trần Minh Quang

Trần Minh Quang
Alumni, Student K14
BEBERG14006
Chuyên Lê Quí Đôn, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
 

Trần Minh Quang

BEBERG14006

Bà Rịa Vũng Tàu

Trường phổ thông: Chuyên Lê Quí Đôn, Vũng Tàu

Sở thích: Du lịch, ca hát

Hướng nghiên cứu: Entrepreneurship

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Nguyễn Lê Thanh An

Latest Posts