Trần Minh Trung

Trần Minh Trung
Alumni, Student K13
BEBEIU13096
THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM
 

Trần Minh Trung

BEBEIU13096

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Sở thích: Thể dục

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Quốc Trung

Latest Posts