Trần Ngọc Khánh Khoa

Trần Ngọc Khánh Khoa
Student K19
BEBEIU19129
THPT NGUYỄN TRÃI, Tây Ninh
 

Trần Ngọc Khánh Khoa

BEBEIU19129

Tây Ninh

Trường phổ thông: THPT NGUYỄN TRÃI

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts