Trần Ngọc Lan Nhi

Trần Ngọc Lan Nhi
Student K18
BEBEIU18078
01233372008, An Giang
 

Trần Ngọc Lan Nhi

BEBEIU18078

An Giang

Trường phổ thông: 01233372008

Sở thích: Sở thích: bơi lội, nghe nhạc

Hướng nghiên cứu: Y học Tái tạo, Kinh thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts