Trần Nguyễn Đăng Khoa

Trần Nguyễn Đăng Khoa
Alumni, Student K14
BEBEIU14045
Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM, TP. Hồ Chí Minh
 

Trần Nguyễn Đăng Khoa

BEBEIU14045

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM

Sở thích: ăn, chơi

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts