Trần Nguyên Huy

Trần Nguyên Huy
Alumni, Student K14
BEBEIU14037
Bảo Lộc, Bảo Lộc
 

Trần Nguyên Huy

BEBEIU14037

Bảo Lộc

Trường phổ thông: Bảo Lộc

Sở thích: Đá banh

Hướng nghiên cứu: Lập trình hệ thống nhúng firmware

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trung, a Việt, a Thái.

Latest Posts