Trần Như Phú Ân

Trần Như Phú Ân
Alumni, Student K13
BEBEIU13125
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang
 

Trần Như Phú Ân

BEBEIU13125

An Giang

Trường phổ thông: THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Sở thích: Ăn, Ngủ.

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y Tế

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts