Trần Quang Đạt

Trần Quang Đạt
Alumni, Student K14
BEBEIU14019
Lê Hồng Phong, TPHCM, TP Hồ Chí Minh
 

Trần Quang Đạt

BEBEIU14019

TP Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: Lê Hồng Phong, TPHCM

Sở thích: Code

Hướng nghiên cứu: Software as a Service in Medicine

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Nguyễn Đức Thắng

Latest Posts