Trần Thái Hồng Đào

Trần Thái Hồng Đào
Student K15
BEBEIU15061
Phổ Thông Năng Khiếu, Vĩnh Long
 

Trần Thái Hồng Đào

BEBEIU15061

Vĩnh Long

Trường phổ thông: Phổ Thông Năng Khiếu

Sở thích: vẽ, đọc sách, nghe nhạc

Hướng nghiên cứu: Y học tái tạo, Kỹ thuật dược

Giảng viên hướng dẫn: chưa có

Latest Posts