Trần Thanh Danh

Trần Thanh Danh
Student K17
BEBEIU17073
Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng, Sóc Trăng
 

Trần Thanh Danh

BEBEIU17073

Sóc Trăng

Trường phổ thông: Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng

Sở thích: Xem phim, bơi.

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, Kỹ thuật dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts