Trần Thanh Long

Trần Thanh Long
Alumni, Student K14
BEBEIU14051
Nguyễn Thương Hiền, TPHCM, TP. Hồ Chí Minh
 

Trần Thanh Long

BEBEIU14051

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: Nguyễn Thương Hiền, TPHCM

Sở thích: guitar, bóng đá, hát

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts