Trần Thanh Ngân

Trần Thanh Ngân
Student K18
BEBEIU18138
0934061614, TP HCM
 

Trần Thanh Ngân

BEBEIU18138

TP HCM

Trường phổ thông: 0934061614

Sở thích: lướt web, hát

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts