Trần Thảo Vy

Trần Thảo Vy
Student K18
BEBEIU18134
0919699250, TP HCM
 

Trần Thảo Vy

BEBEIU18134

TP HCM

Trường phổ thông: 0919699250

Sở thích: Vẽ

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế, Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts