Trần Thị Mỹ Khánh

Trần Thị Mỹ Khánh
Alumni, Student K11
BEBEIU11023
Chuyên Trần Đại Nghĩa,
 

Trần Thị Mỹ Khánh

BEBEIU11023

Trường phổ thông: Chuyên Trần Đại Nghĩa

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts