Trần Thị Kim Ngân

Trần Thị Kim Ngân
Alumni, Student K14
BEBEIU14060
Nguyễn Thương Hiền, TPHCM, TP. Hồ Chí Minh
 

Trần Thị Kim Ngân

BEBEIU14060

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: Nguyễn Thương Hiền, TPHCM

Sở thích: Thiết kế

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation – Medical Signal and lmage Processing

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Lê Quốc Trung

Latest Posts