Trần Thị Kim Ngân

Trần Thị Kim Ngân
Student K17
BEBEIU17011
THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh
 

Trần Thị Kim Ngân

BEBEIU17011

Tây Ninh

Trường phổ thông: THPT Chuyên Hoàng Lê Kha

Sở thích: Đàn, Bóng chuyền

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts