Trần Thị Minh Châu

Trần Thị Minh Châu
Alumni, Student K13
BEBEIU13004
THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long
 

Trần Thị Minh Châu

BEBEIU13004

Vĩnh Long

Trường phổ thông: THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sở thích: nghe nhạc, du lịch

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts