Trần Thị Phương Trang

Trần Thị Phương Trang
Alumni, Student K13
BEBEIU13091
THPT Gia Định, TP HCM
 

Trần Thị Phương Trang

BEBEIU13091

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Gia Định

Sở thích: không có

Hướng nghiên cứu: Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts