Trần Trương Quốc Nghĩa

Trần Trương Quốc Nghĩa
Alumni, Student K14
BEBEIU14062
Đốc binh Kiều, Cai Lậy, Bệnh viện Cai Lậy, Tiền Giang
 

Trần Trương Quốc Nghĩa

BEBEIU14062

Bệnh viện Cai Lậy, Tiền Giang

Trường phổ thông: Đốc binh Kiều, Cai Lậy

Sở thích: Xem phim, đọc sách, Esports

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts