Trần Tú Kha

Trần Tú Kha
Student K20
BEBEIU20019
Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh
 

Trần Tú Kha

BEBEIU20019

Trường phổ thông: Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Kinh thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts