TRẦN VĂN NAM KHÁNH

TRẦN VĂN NAM KHÁNH
Student K21
BEBEIU21223
THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh
 

TRẦN VĂN NAM KHÁNH

BEBEIU21223

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts