Trần Võ Thị Lan Thanh

Trần Võ Thị Lan Thanh
Alumni, Student K14
BEBERG14009
Bình Phú, TPHCM, TP HCM
 

Trần Võ Thị Lan Thanh

BEBERG14009

TP HCM

Trường phổ thông: Bình Phú, TPHCM

Sở thích: Nghiên cứu

Hướng nghiên cứu: Pharmaceutical Engineering

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts