Trần Vũ Quang Thịnh

Trần Vũ Quang Thịnh
Student K17
BEBEIU17023
Phổ thông Năng khiếu, TP HCM
 

Trần Vũ Quang Thịnh

BEBEIU17023

TP HCM

Trường phổ thông: Phổ thông Năng khiếu

Sở thích: Sở thích: chơi boardgame, game

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts