Triệu Vũ Minh Châu

Triệu Vũ Minh Châu
Student K20
BEBEIU20187
THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
 

Triệu Vũ Minh Châu

BEBEIU20187

Trường phổ thông: THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Chưa xác định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts