Trịnh Ngọc Minh Châu

Trịnh Ngọc Minh Châu
Student K18
BEBEIU18158
0917509602, Lâm Đồng
 

Trịnh Ngọc Minh Châu

BEBEIU18158

Lâm Đồng

Trường phổ thông: 0917509602

Sở thích: Xem phim

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts