Trịnh Phan Ngọc Khánh

Trịnh Phan Ngọc Khánh
Student K18
BEBEIU18045
01207211238, TP HCM
 

Trịnh Phan Ngọc Khánh

BEBEIU18045

TP HCM

Trường phổ thông: 01207211238

Sở thích: Nghe nhạc, Xem phim

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts