Trịnh Sơn Tùng

Trịnh Sơn Tùng
Student K17
BEBEIU17039
Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai, Biên Hòa
 

Trịnh Sơn Tùng

BEBEIU17039

Biên Hòa

Trường phổ thông: Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai

Sở thích: Bóng đá đá ghê lắm e gánh hết

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts