Trương An Đức

Trương An Đức
Student K17
BEBEIU17075
Phổ thông Năng khiếu, TP HCM
 

Trương An Đức

BEBEIU17075

TP HCM

Trường phổ thông: Phổ thông Năng khiếu

Sở thích: Chơi game

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts