Trương Anh Phúc

Trương Anh Phúc
Alumni, Student K13
BEBEIU13062
THPT Phổ Thông Năng Khiếu, TP HCM
 

Trương Anh Phúc

BEBEIU13062

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Phổ Thông Năng Khiếu

Sở thích: chơi game

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Thắng

Latest Posts