Trương Anh Việt

Trương Anh Việt
Alumni, Student K13
BEBEIU13104
THPT Tư Thục Nguyễn Khuyến, Long An
 

Trương Anh Việt

BEBEIU13104

Long An

Trường phổ thông: THPT Tư Thục Nguyễn Khuyến

Sở thích: Chưa xác định

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y Tế

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts